Post Thumb

Đừng vội bỏ phí những ngăn kéo gỗ bởi bạn có thể biến chúng thành bàn trà, chỗ để đồ tinh tế.

q1-3703-1389674036.jpg
q1-1-7003-1389674036.jpg
q1-3-4906-1389674036.jpg
q1-5-6633-1389674036.jpg
q1-6-6113-1389674036.jpg
q1-7-9782-1389674036.jpg
q1-8-8598-1389674037.jpg
q1-9-6494-1389674037.jpg
q1-10-5186-1389674037.jpg
q1-11-2832-1389674037.jpg

q1-2-5802-1389674037.jpg

q1-4-2849-1389674037.jpg

Đông Phong (Theo Architectual Art Designs)